Fördömer handel efter fredagsbönens första böneutrop

Fråga: Får jag fördöma dem som handlar efter fredagsbönens första böneutrop?

Svar: Du är skyldig att påbjuda det goda och förbjuda det onda efter det andra böneutropet och innan predikan. När predikaren inleder sin predikan måste du sluta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om du säger ”Håll tyst” till din vän medan imamen predikar, har du talat ett lättsinnigt tal.”1

Du påbjuder det goda och förbjuder det onda när du säger ”Håll tyst”. Trots det sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”… har du talat ett lättsinnigt tal.”

Det är ett straff. Det är ingen belöning, det är ett straff.

Fråga: Får jag förbjuda dem under det första böneutropet?

Svar: Det får du göra fram till att predikaren börjar predika.

1al-Bukhârî (2/16), Muslim (2/583) m fl.