Fördömandet inom avbildningsfrågan

Publicerad: 2011-07-02
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5412

 

Fråga: Kan man fördöma inom frågor som det finns meningsskiljaktigheter i, närmare bestämt avbildning av levande varelser på reklamen ute på gatorna och vägarna? Får jag förstöra dem?

Svar: Det råder inga tvivel om att meningsskiljaktigheten inom avbildningsfrågan och annat inte tas på allvar om den inte är baserad på bevis. Endast uttalanden och åsikter skall ignoreras om de saknar bevis.

Beviset bevisar att all typ av avbildning är förbjuden och att det är förbjudet att använda sig av den.  Vad gäller det som du förmår, sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Lämna inte en bild utan att du förstör den.”

Det vill säga det som du förmår som i ditt hem, din bil och allting annat som är under din förmåga. Dem skall du förstöra. Men vad gäller alla bilder på gatorna, klarar du inte av att göra det. Du är dock ålagd att göra det du kan och det som du förfogar över.