Fördömandet är relaterat till tillstånd

Fördömandet är relaterat till ett tillstånd och inte till en plats. Hadîtherna som fördömer höglandet sägs syfta på Iraks högland, ty vissa formuleringar nämner Öst. Irak ligger ju öster om Madînah. Historien intygar det. Det handlar alltså inte om Hidjâzs högland. Iraks högland har drabbats av prövningar och massakrer som Hidjâzs högland inte alls har drabbats av. Det vet alla som har minsta hum om biografi och historia. Khawâridj uppstod där, al-Husayn dödades där, Ibn-ul-Ash´ath var där, al-Mukhtâr, som sade sig vara profet, var där, alla krig och blodbad i al-Hadjdjâdj bin Yûsufs regering rådde där och mycket annat.

I alla fall är fördömandet förknippat med tillstånd och tid utifrån invånarna. Fördömandet är relaterat till tillståndet snarare till platsen ändock platsers dygder varierar. Därtill kan platserna förändras. Allâh ändrar på skapelsen inklusive platser. En plats av olydnad kan med tiden bli en plats av lydnad och vice versa.

Om Nadjd skall fördömas efter Musaylamahs och hans trosfränders död, måste Jemen fördömas för dess al-Aswad al-´Ansî som också sade sig vara profet.