Fördelningen av ´Aqîqah

al-Khallâl sade i sin ”al-Djâmi´”:

”´Abdullâh bin Ahmad [bin Hanbal] berättade för oss att hans fader sade:

”´Aqîqah skall både ätas och skänkas.””

Hanbal sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] bli frågad om vad skall göras med ´Aqîqah. Han svarade:

”Gör som du vill.”

Ibn Sîrîn sade:

”Gör vad du vill.”

Det sades till honom: ”Skall de som har slaktat den äta den?” Han sade:

”Ja, men inte hela. Han skall äta och skänka.”

Ahmad sade:

”Man skall äta den och ge till sina grannar.”

´Abdullâh bin Ahmad sade till sin fader:

”Hur skall man fördela den?” Han svarade:

”Som man vill.”

al-Maymûnî sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om man skall äta från ens ´Aqîqah. Han sade:

”Ja.” Jag frågade då: ”Hur mycket?” Han sade:

”Jag vet inte.”