Fördelning av kött från Udhhiyah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/862)

1155 – Jag frågade min fader hur Udhhiyah ska fördelas. Han svarade:

Dela upp det i tredjedelar. En tredjedel ska ätas, en tredjedel ska skänkas i välgörenhet och en tredjedel ska ges till släktingar och grannar.”