Fördelen med kunskap om de avvikande sekterna

Fråga: Vad nyttar det att studenter lär sig om sekterna Mu´tazilah, Djahmiyyah och Khawâridj då de inte existerar i vår tid?

Svar: Att ha kunskap idag om de avvikande sekterna har visst sina fördelar däribland att vi känner till deras grunder för deras avvikelse så att vi kan motbevisa dem om vi finner dem. I själva verket existerar de visst. Att frågeställaren säger att de inte existerar nu baseras endast på hans egen kunskap. Både vi och andra som läser om andras saker vet att dessa sekter existerar och att de propagerar sitt budskap aktivt. Och på grund av detta är det nödvändigt för oss att studera deras åsikter och läror så att vi vet deras falskhet och sanningen och motbevisar dem som diskuterar med oss.