Fördelen med kollektiv fasta

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 251

 

Fråga: Finns det någon social fördel med fastan?

Svar: Ja, fastan har sociala fördelar. Till dem hör att folket känner att de är ett och samma samfund som äter och fastar samtidigt. Dessutom känner den rike Allâhs ynnest på samma sätt som han känner medlidande med den fattige. Likaså avtar Satans fällor som är gillrade för människan. Tillika består den av gudfruktighet som stärker banden mellan samhällets individer.