Fördelarna med att dyrka Allâh med fastan

Till fördelarna med att lämna dessa omnämnda frestelser hör bland andra:

1 – Ödmjukhet. Mätthet, lyx och samlevnad med kvinnor bidrar med stolthet, överdriven glädje och försummelse.

2 – Hjärtat får en fritid till att tänka och påminna sig om Allâh. Skulle man däremot vara sysselsatt med dessa frestelser, finns risken att hjärtat blir hårt och blint. Måhända hindrar de slaven från att tänka och påminna sig om Allâh på samma sätt som de ålägger försummelse. En tom mage lyser upp hjärtat, mjukar upp dess hårdhet och ger det en fritid till tankar och påminnelse om Allâh.

3 – Den rike inser vilka gåvor Allâh har gett honom då han ser den stora skillnaden mellan sig själv och de fattiga i mat, dryck och äktenskap. När han undviker dessa frestelser under en viss tid och börjar sakna dem, kommer han ihåg dem som aldrig upplever dem. Detta fordrar att han tackar Allâh för Hans gåvor till honom på samma sätt som han ber för sin behövande broders nåd.

4 – Fastan stramar åt blodets vägar som i sin tur är Satans vägar bland människorna. Satan går mellan människorna på samma sätt som blodet rinner. Med fastan lugnar Satans  viskningar ned sig och lustarna och vreden slocknar. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att fastan skyddar den som inte kan gifta sig.

Du bör dock veta att denna dyrkan endast kommer att fullbordas om man lämnar allt det förbjudna som lögn, förtryck, missbruk av människors liv, egendomar och heder. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh har inte behov av att en person låter blir att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”[1]

I en annan hadîth sägs det:

”Fastan är inte att man låter bli att äta och dricka. Fastan är att man håller sig borta från lättsinnigt och oförskämt tal.”[2]

Hâfidh Abû Mûsâ al-Madînî sade:

”Denna hadîth är i enlighet med Muslims villkor.”

Vissa av Salaf brukade säga:

”Den lättaste fastan är att undvika mat och dryck.”

Djâbir sade:

”Om du skall fasta, så skall du även låta din hörsel, din syn och din tunga fasta från lögn och förbud. Ofreda inte grannen. Låt din fasta bestå av harmoni. Låt inte dina fastande dagar vara som dagarna då du inte fastar.”


[1] al-Bukhârî (1903).
[2] al-Hâkim, al-Bayhaqî, Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân.