Fördelad ´Aqîqah på två veckor

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 484

Fråga: En person som får en son beslutar sig för att slakta ett lamm den första veckan och ett annat lamm den andra veckan, och inte två lamm på en och samma gång, vilket har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vad är domen för det?

Svar: Det är harmlöst. Han kan slakta båda lammen samma dag och han kan fördela slakten utifrån behov. Kanske kan han bara slakta ett lamm den ena dagen varefter han får möjlighet att slakta ett till. Måhända behöver han slakta ett lamm nu och ett annat lamm veckan därpå. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss inte att slakta båda lammen på en gång, utan två lamm för en pojke och ett lamm för en flicka1. Han sade inget om att slakta båda lammen samtidigt eller uppdelat. Det är alltså högt i tak.

1Abû Dâwûd (2842), at-Tirmidhî (1513) och Ibn Mâdjah (3163).