Förbudet i avvikande och genomskinliga kläder

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 755-756

Maktabah ar-Rushd, 1426/2005

Fotnot: darulhadith.com

publicerad
09.04.2008

Kläder hör till Allâhs gåvor. Det finns dock uppföranden
med dessa kläder som en Muslim måste ta hänsyn till:

1 – Att kläderna inte är avvikande,
vilket innebär att de inte skiljer sig från ens lands klädesstil.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Den som har på sig avvikande
kläder, kommer Allâh att klä på förnedringens kläder på Domedagen.”[1]

Om landet man befinner
sig i, klär sig i en föreskriven klädsel, skall man inte avvika från
den klädseln.

 

2 – Det är även förbjudet att ha
på sig kläder som inte täcker huden utav genomskinlighet. Detta
är inte tillåtet eftersom det inte anses vara täckande. Profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

 

”Kvinnor som är påklädda
och [ändå] nakna.”[2]

 

Det vill säga att de har på
sig kläder som inte täcker kroppen.

 

Det
enda undantaget är att en hustru får ha på sig tunna och genomskinliga
kläder framför sin make. Detsamma gäller slavinnan som får ha på
sig liknande kläder framför sin ägare eftersom han har rätt att njuta
av henne.


[1] Abû Dâwûd (4029). Imâm al-Albânî sade:

”Hasan (god).” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (2/503))

[2] Muslim (2128)