Förbudet i att stå upp och klä på sig skorna

Författare: Imâm Abû Dâwûd as-Sidjistânî
Källa: Sunan Abî Dâwûd (4129)
Förklaring: Imâm Shams-ul-Haqq al-´Adhîmâbâdî
Källa: ´Awn-ul-Ma´bûd Sharh Sunan Abî Dâwûd (11/131)
Fotnoter: darulhadith.com
publicerad
09.04.2008

4129 – Muhammad bin ´Abdir-Rahîm
Abû Yahyâ berättade för oss: Abû Ahmad az-Zubayrî underrättade
oss: Ibrâhîm bin Tahmân berättade för oss, från Abûz-Zubayr,
från Djâbir som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) förbjöd att man tar på sig skorna stående.”
[1]

al-Khattâbî sade:

”Han förbjöd att man tar på
sig skorna stående för att det är lättare att göra det sittande.
En annan anledning kan vara att man kan ta på sig dem på fel
fot om man gör det stående. Till följd därav befallde han att man
sitter ned och tar hjälp av händerna för att undvika faran däri.” [2]

Förövrigt förblev al-Mundhirî
tyst om hadîthen.


[1] Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Autentisk.” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (2/527))

[2] Imâm Abûl-Hasan as-Sindî (rahimahullâh)
sade:

”Det har sagts att detta endast
gäller i bönen. Andra har sagt att detta gäller om det är svårt
att på sig skorna stående som t ex läderstrumpor eller skor
som måste knytas.” (Sharh Sunan Ibn Mâdjah (4/167))