Förbjudet att skjuta upp missade dagar från en Ramadhân till en annan

Det är inte tillåtet att skjuta upp på den missade fastan från en Ramadhân till en annan. Beviset för det är ´Â’ishahs ord:

”Jag brukade ha dagar att ta igen från Ramadhân. Jag klarade inte av att ta igen dem förrän i Sha´bân.” [al-Bukhârî (1950).]

På samma sätt skjuter man inte upp en bön till en annan. Det är alltså varken tillåtet eller giltigt att fasta frivillig fasta innan den obligatoriska har tagits igen.

Om man skulle skjuta upp dessa dagar utan någon ursäkt, anses handlingen vara förbjuden. Det hela fordrar att fastan tas igen direkt, precis som bönen. I detta fall får personen ta igen de missade dagarna samt dagligen ge mat till fattiga som soning. Detta rapporterade Ibn Sa´d från Ibn ´Abbâs med en god berättarkedja och ad-Dâraqutnî från Abû Hurayrah med en autentisk sådan. Skulle han däremot skjuta upp på de missade dagarna pga. orsak, som sjukdom, resa eller oförmåga, anses han inte vara ålagd något. Detta är majoritetens åsikt.