Förbjudna herrkläder

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
al-Muqni´ (1/123-126)

Enligt en av Hanâbilahs åsikter är det inte tillåtet att ha kläder med bilder på levande varelser.

Det är inte tillåtet för männen att klä sig i siden eller i klädesplagg vars material till merparten består av siden. Det är inte tillåtet att ha det som underlag förutom vid nödfall. Om det består av lika mycket siden som annat material, har Hanâbilah två åsikter i frågan.

Det är förbjudet att ha på sig guld och förgyllt material1. Och om dess färg ändras, har Hanâbilah två åsikter i frågan2.

Ifall man tar på sig siden på grund av sjukdom, skabb eller krig eller att man iklär små pojkar det, har Ahmad två åsikter i frågan. Det är tillåtet att fylla hål och stoppa kuddar med siden. Det är även möjligt att det är förbjudet.

Det är tillåtet med sidenmärken på kläderna om de inte överstiger fyra fingrar. Abû Bakr sade att det är tillåtet även om det skulle vara förgyllt. Detsamma gäller tygbroderier, fickbroderier och kantbroderier.

Det är föraktfullt för män att iklä sig kläder som är doppade i saffran och safflor.

1Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh (rahimahullâh) sade:

”Det vill säga för män utan behov.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/125))

2Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:

”Den första säger att det är förbjudet baserat på hadîthen. Den andra säger att det är tillåtet, vilket framgår i ”al-Wadjîz”. Denna åsikt anses i ”al-Furû´” vara den mest korrekta eftersom orsakerna bakom förbudet har upphört, nämligen slöseri och högmod.” (ibid.)