Förbjudna egendomar måste förstöras

Muslimer är enade om att alla förbjudna egendomar och böcker måste avlägsnas och ändras. Sprit ägd av en muslim ska hällas ut och musikinstrument ska förstöras. Avbildningar måste ändras. Det enda de är oense om är ifall det också är tillåtet att förstöra platsen som dessa handlingar görs på. Den korrekta åsikten tillåter även det, vilket bevisas i Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet. Den åsikten delas till synes av bland andra Mâliks och Ahmads rättsskolor.

Den korrekta åsikten är också att all berusande mat och dryck är förbjudna. Under den kategorin hamnar honungsvin, öl, hasch och dylikt.