Förbjudna bröllopsgåvor

Om han ger henne sprit, en gris eller en bortrövad egendom, anses äktenskapet vara giltigt medan han blir ålagd att ge henne den bröllopsgåva som hon är värd. Ahmad har en andra åsikt som säger att äktenskapet är ogiltigt. Denna åsikt valde Abû Bakr [al-Hanbalî]. Däremot anser rättsskolan att det är giltigt.

Om hon får en slav i bröllopsgåva och han visar sig vara fri eller bortrövad, eller om hon får juice och den visar sig vara sprit, får hon dess värde. Om hon märker att slaven har någon brist, kan hon välja mellan att behålla honom och få resten av värdet av en frisk slav eller lämna tillbaka honom och istället få hans värde.