Förbjudna aktier

al-Ladjnah ad-Dâ’imah

Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (14/299-300)

Varje företag som handlar med ränta, antingen genom att betala ränta eller också genom att ge ränta, är förbjudna att ha aktier i. Ty en sådan handling innebär samarbete om synd och fiendskap. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”1

Därtill är det obligatoriskt att sälja alla aktier i företag som handlar med ränta och spendera vinsten på välgörenhet.

´Abdul-´Azîz bin Bâz

´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî

´Abdullâh al-Ghudayyân

´Abdullâh bin Qu´ûd

15:2