Förbjudet under månadscykel och barnsäng

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/197)

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Månadscykeln förhindrar bön och dess kompensation. Den förhindrar också fasta men inte dess kompensation. När kvinnan blir ren måste hon fasta sina missade dagar utan att be sina missade dagar. Detsamma gäller kvinnan i barnsäng.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

När vi fick vår månadscykel blev vi beordrade att ta igen fastan till skillnad från bönen.”1

En menstruerande kvinna får inte varva Huset, genomföra I´tikâf i moskéer, vidröra Qur’ânen eller läsa Qur’ânen. Därtill får maken inte lägra henne.

1al-Bukhârî (321) och Muslim (335).