Förbjudet socialbidrag

Fråga: En kvinna skildes från sin make varpå hon ansökte om socialbidrag. Under vänteperioden återvände hon till sin make samtidigt som hon fortsatte få socialbidrag. Är de pengarna lovliga för henne?

Svar: Nej, de är inte tillåtna. De är förbjudna. Numera lever hon tillsammans med sin make som försörjer henne. Orsaken bakom socialbidraget har alltså upphört.