Förbjudet samtal med djinner

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (890)

Frågeställare: När vissa bortbesvärjar besatta människor börjar de besatta göra speciella rörelser, vilket innebär att djinnerna i den besatte skadas.

al-Albânî: Vad läser han?

Frågeställare: al-Fâtihah och Kursî-versen.

al-Albânî: Gör han något mer än så?

Frågeställare: Nej, bara Qur’ânen. Och när djinnerna börjar skadas börjar han tala med dem.

al-Albânî: Sådana samtal är inte tillåtna. Vad är syftet med samtalet?

Frågeställare: Syftet är att de lämnar den besatte.

al-Albânî: Syftet är samförstånd. Du kan inte ens vara i samförstånd med en människa bakom en vägg eftersom du inte vet om hon är trovärdig eller lögnaktig, troende eller otrogen och så vidare. Vad ska man då säga om någon tillhörande en helt annan värld?

Frågeställare: Det stämmer, men han talar med dem för att befria den besatte.

al-Albânî: Jag accepterar inte handlingen för att du ska behöva rättfärdiga den med syftet. Allt som banar vägen för detta måste förhindras. Det enda som får praktiseras när man bortbesvärjar besatta människor är det som rapporteras från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), nämligen Qur’ân-läsning och ingenting mer.