Förbjudet giftermål med svägerska

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1135-1136)

1574 – Jag frågade min fader om en man som skiljer sig från sin hustru en tredje gång och huruvida han får gifta sig med hennes syster under hustruns vänteperiod. Han svarade:

Han ska inte gifta sig med hennes syster förrän den frånskilda kvinnans vänteperiod är över.”

1575 – Jag frågade min fader om en man som skiljer sig från sin havande hustru och huruvida han får gifta sig med hennes syster. Han svarade:

Han får inte gifta sig med hennes syster förrän hon har fött.”