Förbjudet att urinera i stillastående vatten och bada i det

al-Bukhârî sade:

239 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss: Abûz-Zinâd underrättade oss att ´Abdur-Rahmân bin Hurmuz al-A´radj berättade för honom att han hörde Abû Hurayrah säga att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Ingen av er skall urinera i stillastående vatten som inte rinner och sedan bada i det.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade det stillastående vattnet och sade att det är vattnet som inte rinner. Vad beträffar hans ord ”och sedan bada i det”, så är det motsägelsefullt att bada i stillastående vatten som man har urinerat i. Hur kan du bada i vatten som du har smutsat ned med din urin och framför allt om vattnet är knappt?

Från hadîthen förstår man att det är tillåtet att urinera i rinnande vatten och sedan bada i det eller två sig ifrån det. Ty urinen rinner iväg med vattnet.

Omfattar det stillastående vattnet även en massiv mängd vatten? Nej. En massiv mängd av vatten, som ett hav eller en stor del av havet, påverkas inte av urinen.