Förbjudet att tillverka något som är förbjudet att bruka

Det är inte tillåtet att sy sidenkläder till folk som inte får ha på sig siden. Exempel på det är mannen som har på sig siden utan att vara i krig eller för vård. Ty det är samarbete om synd och fientlighet.

Detsamma gäller den som tillverkar guld till den som inte får ha guld på sig.

Detsamma gäller tillverkning av guld- och silverköksredskap enligt majoritetens korrektaste åsikt.

Detsamma gäller tillverkning av musikinstrument och bilder på djur, statyer, kors och annat som också är förbjudet att använda sig av.

Detsamma gäller tillverkning av sprit och platser vari otro och synder utspelas. Det är vidrigt att ta betalt för den förbjudna handlingen och obligatoriskt att fördöma den.

Dock är det tillåtet att sy kläder till folk som får ha på sig dem som exempelvis kvinnor. Det gör inget att det är män som rör vid dem när de syr kläderna.