Förbjudet att tacka nej till gåvor?

Fråga: Det rapporteras att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tackade inte nej till gåvor. Är det förbjudet att tacka nej till gåvor?

Svar: Nej, det är inte förbjudet. Det är dock bättre att ta emot dem. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog emot gåvor och belönade för dem. Han skall inte tacka nej till dem, men inte heller är han skyldig att ta emot dem.