Förbjudet att ta något från en muslim utan hans välbehag

Fråga: Hur autentisk är hadîthen:

”Det som tas med blyghetens svärd är förbjudet.”?

Är det en hadîth och vad har den för grad?

Svar: Det är ingen hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Uttalet är vissa människors yttrande och dess betydelse är korrekt. Det finns dock en autentisk hadîth som är tillräcklig. Detta bevisar muslimernas svaga intresse och uppsyn för deras profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. De låter bli att memorera Sunnah för att istället memorera något som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har sagt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimens egendom är inte lovlig att tagas utan hans välbehag.”

Du får inte utnyttja din muslimske broders blyghet och ta hans egendom om du vet att han inte behagas av det. Om du beslagtar den så har du beslagtagit en förbjuden egendom.