Förbjudet att ta med sig blommor till inlagda patienter

Fråga: Vad är domen för att köpa blommor och ge dem till patienten på sjukhuset?

Svar: Denna sed är förbjuden på grund av den är ett slöseri med pengar.