Förbjudet att spara bilder, än värre att hänga upp dem

Fråga: Numera tar många människor lätt på fotografier. Vissa har bilder för minnets skull, andra hänger upp dem. Vi vill att ni klargör detta.

Svar: Jag anser att det är förbjudet att ha bilder för minnets skull. Ty de hamnar under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild eller en hund.”

Det är än värre att hänga upp dem. Upphängda bilder leder till att de högaktas. Därför ser du hur folk som högaktar sina fäder, bröder och lärare hänger upp deras bilder i vardagsrummen. Det är tvivelsutan förbjudet.

Men om man skaffar bilder på grund av ett behov som ID-kort eller körkort eller förmodar att han kommer att behöva det i framtiden, så är det harmlöst.