Förbjudet att likna de otrogna i alla fall

Fråga: Vissa människor säger att liknelsen av de otrogna är endast symbolisk medan essensen och trosläran förblir rena. Vad säger ni om det?

Svar: Det är fel att säga att liknelsen av de otrogna är symbolisk och att den är harmlös så länge den inte berör essensen och trosläran. Förbudet är allmänt och gäller samtliga frågor som är specifika för de otrogna som deras kläder, högtider och hälsningar. Den som liknar dem i dessa frågor går i princip längre än så och börjar ta efter deras trosläror också.