Förbjudet att kyssa sin fru framför andra

Att titta på nakna kvinnor är förbjudet. Att titta hur de dansar och visar sina prövande kroppar är också förbjudet. Att kyssa en kvinna bortom sin hustru och slavinna är förbjudet. Det är även förbjudet att kyssa sin fru framför andra. Ynglingarna nöjde sig inte med det; de kysste kvinnorna mot deras vilja.

Detta är islams självklara och välkända domar. Varken lekmannen eller lärlingen är okunniga om dess dom. Undantaget är om han är icke-arab eller slav till icke-araberna.

Den som associerar sig med islam, invändigt som utvändigt, och anser något av de omnämnda och välkända förbuden vara lovligt och att det är harmlöst eller visar tillfredsställelse med dem för att vara de barbariska och frigjorda hedningarna till lags, utesluts ur religionen och förtjänar att dömas som en avfälling. Det enda undantaget är att han ångrar sig uppriktigt inför Allâh och tar tillbaka det som han har tillåtit av det som Allâh har förbjudit.