Förbjudet att klippa hår och naglar för den som avser att offra

Fråga: Hur autentisk är hadîthen som säger att det är förbjudet att klippa hår och naglar förrän man har offrat den tionde Dhûl-Hidjdjah? Betyder det att det är förbjudet att göra det eller rekommenderat att inte göra det?

Svar: Hadîthen är autentisk och rapporteras bland annat av Muslim. Det är förbjudet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När de tio dagarna har trätt in och man har ett offer man avser att offra, så skall man varken klippa något av sitt hår eller sina naglar.”

I en annan rapportering sägs det också:

”… eller sin hud.”

Det vill säga att man inte tar bort hår från sin hud. Dessa tre är alltså förbjudna att ta bort under de tio första dagarna av Dhûl-Hidjdjah om man avser att offra: hår, naglar och kroppshår.