Förbjudet att inte fasta på grund av arbete

Fråga: Är det tillåtet att inte fasta om man har ett svårt arbete som försvårar fastan?

Svar: Det är förbjudet och otillåtet att inte fasta på grund av arbete. Om det inte går att arbeta och fasta får han ta ledigt under Ramadhân så att han kan fasta månaden. Fastan är ju en av islams pelare som inte får missbrukas.