Förbjudet att handla med katter och hundar

Fråga: En student sade att de fyra imamerna är enade om att det är lovligt att handla med katter och att åsikten som säger något annat är övermannad. Stämmer det han säger?

Svar: Var han fick det ifrån? Fråga honom. Fick han det från sitt huvud? Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd handel med katter och hundar1.