Förbjudet att gifta sig med dem

Tvättäkta Râfidhah är Ahl-ul-Bid´ah wal-Ahwâ’ wadh-Dhalâl. En muslim skall inte gifta bort ens kvinnor till en Râfidhî. Skulle han däremot gifta sig med en kvinna från Râfidhah för att hon skall lämna sina lära, anses det vara korrekt. Å andra sidan är det bättre för honom att inte göra det så att hon inte förstör hans barn.

Det är inte tillåtet för någon att gifta bort ens kvinnor till Râfidhah eller till någon som inte förrättar bönen. Om en familj gifter bort deras dotter till en person de tror är Sunnî som förrättar bönen och sen får reda på att han är en Râfidhî som inte förrättar bönen, upphävs äktenskapet.