Förbjudet att gå ut utan djilbâb

al-Bukhârî sade:

324 – Muhammad, Ibn Salâm, berättade för oss: ´Abdul-Wahhâb underrättade oss, från Ayyûb, från Hafsah som sade:

”Vi brukade förbjuda våra unga kvinnor som precis hade mognat att gå till ´Îd-bönerna. Då kom en kvinna och slog sig ned i Banû Khalafs borg och började berätta vad hennes syster hade sagt. Hennes svåger hade varit med i tolv militärexpeditioner med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hennes syster hade varit med i sex sådana. Hon sade: ”Vi tog hand om de sårade och sjuka.” Hon sade: ”Min syster frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Måste någon av oss gå ut om hon saknar djilbâb?” Han svarade: ”Hennes syster får klä på henne ett av sina ytterplagg. Hon skall bevittna det goda och muslimernas bön.” När Umm ´Atiyyah hade kommit frågade jag henne: ”Har du hört profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga det?” Hon svarade: ”Ja. Jag hörde honom säga: ”Unga kvinnor som precis har mognat, skygga jungfrur och menstruerande kvinnor skall gå ut och beskåda godheten och de troendes bön. De menstruerande kvinnorna skall dock hålla sig borta från böneplatsen.” Hafsah frågade: ”De menstruerande kvinnorna?” Hon svarade: ”Medverkar de inte på ´Arafah och annat?”

Hadîthen bevisar att kvinnan inte får gå ut till affären utan djilbâb. Djilbâb påminner om ´abâ’ah. De till och med frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att få gå ut utan djilbâb i fall de inte hade någon. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svar var då:

”Hennes syster får klä på henne ett av sina ytterplagg.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd kvinnan att gå ut utan djilbâb ändock det var nödfall. När han befallde kvinnorna att gå ut i det här tillståndet undrade de vad de skulle ta sig till om de saknade djilbâb. Då befallde han dem att låna en djilbâb och gå ut.