Förbjudet att gå framför den bedjande i den Heliga moskén

Fråga: Stämmer det att det är tillåtet att gå framför den bedjande i den Heliga moskén i Makkah och framför allt i samband med vallfärden?

Svar: Det är förbjudet att gå framför den bedjande oavsett plats, vilket nämns i de autentiska hadîtherna. Exempelvis sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om den som går förbi en person som förrättar bönen visste vilken synd han begår, hade det varit bättre för honom att stanna kvar i fyrtio än att gå förbi honom.”1

Det finns ingen som helst skillnad mellan den Heliga moskén, den profetiska moskén eller någon annan moské i den här frågan.

1Ibn Khuzaymah (1/94/1).