Förbjudet att fortsätta be i orent tillstånd

al-Bukhârî sade:

24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt

639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade:

Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut. Väl framme på sin böneplats väntade vi på hans Takbîr varpå han gick iväg och sade: ”Förbli på era platser.” Vi gjorde så till dess att han kom ut med blött hår. Han hade badat.”1

Hadîthen bevisar att det är otillåtet att inleda bönen i vetskap om att man är oren. Också är det otillåtet att fortsätta be när man inser att man är oren. Om den bedjande inser att han är oren åläggs han att avbryta bönen. Men vad gör han därnäst?

Antingen utser han någon i samlingen till att fortsätta bönen, vilket är bäst. Eller också går han därifrån och befaller dem att förbli på sina platser.

1Muslim (605).