Förbjudet att färga håret svart i alla fall

Författaren – al-Qaradhâwî – sade:

”az-Zuhrî sade:

”Vi färgade med svart färg när vi var unga och lät bli att göra det när vi blev äldre.”

Rapporterad av Ibn Abî ´Âsim i ”al-Khidhâb”, vilket nämns i ”al-Fath”.”1

Rapporteringen är avbruten och utgör inget bevis överhuvudtaget. Författaren argumenterade med den för att fastställa att den föregående hadîthen:

”Ändra den här mannens gråa hår och undvik svart färg.”

gäller endast gamlingar med gråa hår och skägg. Därefter sade han:

”Den som inte är i Abû Quhâfahs tillstånd och ålder syndar inte om han färgar med svart färg. az-Zuhrî sade:

”Vi färgade med svart färg när vi var unga och lät bli att göra det när vi blev äldre.””

Inte nog med att rapporteringen är ett odugligt argument, det finns inte heller något bevis för detaljeringen som författaren syftar på och att az-Zuhrî endast förbjöd gamlingen bruka svart färg. Rapporteringen tar endast upp vad som gjordes och inte gjordes. Det bevisar inget förbud i sig. Tillsynes kände az-Zuhrî inte alls till hadîthen om förbudet varför han gick efter sin personliga smak och färgade när han var ung och avstod när han var gammal. Ma´mar, som var az-Zuhrîs kompanjon, sade:

”az-Zuhrî brukade färga med svart färg.”2

Han nämnde det oinskränkt utan inskränkning eller detaljering. Jag vet inte om Ibn Abî ´Âsims rapportering från az-Zuhrî är autentisk. I vilket fall som helst, så utgör ingens handling eller ord något bevis efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har uttalat sig. Den omnämnda hadîthen är ett bevis mot az-Zuhrî och andra som har valt att följa den aktuella detaljeringen. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ändra den här mannens gråa hår och undvik svart färg.”

visar inga tecken på detaljering och framför allt inte med tanke på att det finns två andra generella hadîther i ämnet:

1 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mot slutet av tiden kommer det att finnas människor som färgar sig med svart färg liksom duvbrösten; de skall inte få känna doften av paradiset.”

Rapporterad av Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ahmad, adh-Dhiyâ’ al-Maqdisî i ”al-Mukhtârah” och många andra som det inte finns plats för att nämna. Berättarkedjan är autentisk och i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor.

2 – Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som färgar sig med svart färg skall få sitt ansikte svartmålat av Allâh på Domedagen.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” och via honom ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî i ”as-Sunan” och Ibn ´Adî i ”al-Kâmil”. Berättarkedjan är, som Hâfidh Ibn Hadjar sade, mjuk.

Även om författaren inte är ensam om sin detaljering, så har den ingen stark bevisning då den går emot den uppenbara skildringen i Abû Quhâfahs och Ibn ´Abbâs autentiska hadîther.

1Sid. 80.

2Ahmad (2/309) med en autentisk berättarkedja.