Förbjudet att efterlikna otrognas frisyrer

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjihî

https://rajhi-staging.zadapps.info/lessons/222

Muslim (rahimahullâh) sade:

2120 – Zuhayr bin Harb berättade för oss: Yahyâ berättade för mig, från ´Ubaydullâh: ´Umar bin Nâfi´ underrättade mig, från sin fader, från Ibn ´Umar som berättade att:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade partiell rakning.” Jag sade till Nâfi´: ”Vad är partiell rakning?” Han svarade: ”Att man rakar en del av en pojkes huvud och utelämnar en annan.”

Hadîthen förmenar partiell rakning (القزع) som innebär att bara en del av huvudet rakas. I en annan hadîth såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en pojke med ett delvis rakat huvud och sade:

”Antingen rakar ni allting eller också lämnar ni allting.”

Rakningen kan antingen vara på hjässan, nacken eller sidorna och är alltså förmenad. Vissa lärde menar att förmenelsen åsyftar föraktlighet, men i princip åsyftar en förmenelse förbud tills att motsatsen bevisas.

Fråga: Vad får dem att avleda förbudet till föraktlighet här?

Svar: Vet ej. Förmodligen för att det rör sig om etikett. De flesta gör gällande att etikettrelaterade förbud och påbud åsyftar föraktlighet respektive rekommendation. Dhâhiriyyah säger däremot att påbud åsyftar plikt, och deras åsikt är stark.

Fråga: Hur är det med partiell klippning?

Svar: Partiell rakning handlar om rakning och inte klippning; delvis rakning och delvis utelämning. Rakning sker med rakblad. Exempelvis rakas bara halva huvudet. Klippning är inte rakning.

Fråga: Dock avser många ungdomar idag liknelse.

Svar: Liknelse är förbjuden. Det är inte tillåtet att efterlikna andra vare sig i rakning eller i klippning. Frisyrer som liknar de otrognas frisyrer är otillåtna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som liknar ett folk tillhör det.”1

1Ahmad (3/50).