Förbjudet att efterlikna motsatt kön i Bibeln

Femte Moseboken 22:5

5En kvinna får inte bära mansdräkt, och en man får inte ta på sig kvinnokläder, ty Herren, din Gud, avskyr alla som gör sådant.