Förbjudet att efterlikna Ahl-ul-Bid´a

Att be Allâh hylla någon annan än profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kännetecknar Ahl-ul-Bid´a – och vi har blivit förbjudna att likna dem. Det nämnde an-Nawawî.

Med andra ord, när Râfidhah nämner sina imamer vid namn ber de Allâh hylla dem till skillnad från alla andra människor som är både bättre och mer älskade av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) än de. Således måste man skilja sig från dem.