Förbjudet att döda ambassadörer

Fråga: Vad är domen för att döda ambassadörer från otrogna länder som är fientliga mot muslimerna?

Svar: Angrepp är inte tillåtna. Angrepp är onda. Ambassadörer är lovade säkerhet. Det är inte tillåtet att angripa dem. Otrogna ambassadörer kom till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De kom in till honom i moskén. De hade med sig brev från sina ledare. De gick in till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i moskén och ingen gick på dem. De gick ut därifrån och återvände hem. Alltså är det inte tillåtet att döda och ofreda ambassadörer.