Förbjudet att bygga höga hus?

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/120-121)

Fråga: Är alla Apokalypsens kännetecken som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profeterade om fördömda och förbjudna, såsom bygge av höga byggnader?

Svar: Vi kan inte säga att de är förbjudna. Det är däremot bättre att en muslim lever måttligt sett till bostad, klädsel och försörjning. Den som berikas av Allâh ska se till att betala allmosa på sin rikedom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Majoriteten är minoriteten på Domedagen – alla förutom de som ger så och så mycket av sin egendom.”1

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“De som samlar skatter av guld och silver och inte ger av detta för Allâhs sak ska du underrätta om ett plågsamt straff.”2

Den som inte betalar allmosa, inte värnar om släktband och inte uppfyller sina plikter gentemot sin egendom är allvarligt syndig. Men om han betalar allmosa och sedermera bygger sig ett hus, kan vi inte säga att hans handling är förbjuden. Dock är det bättre att inte bygga högt och tävla om jordelivet eftersom sådant kan leda till högmod. I så fall får han betala räkenskap för sitt högmod då han ser upp till sig själv och ned på andra. Så om bygget är i skrytande syfte, syndar han. En person som köper en häst till kamp för Allâhs sak belönas för sitt köp, en person som köper en häst till vardagssysslor är neutral, och en person som köper en häst för skryt och stoltsering syndar. Samma sak gäller bygge. Om han bygger ett hus för att husera i det, är handlingen tillåten. Men om han bygger det för att visa upp sig och utav högmod, syndar han. Synden beror emellertid på hans högmod och inte på själva bygget.

1al-Bukhârî (6444), Muslim (992) och Ahmad (2/358).

29:34