Förbjudet att bedra och skaka om säkerhet i otroget land

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

al-Mughnî (9/295)

Muslimer som får säkerhet i fiendens land får inte lov att bedra dem. Ty när de låter muslimer komma in i deras land gör de så förutsatt att muslimer inte ska bedra dem eller skaka om säkerheten i landet. Även om det inte nämns i avtalet så är det underförstått. Till följd därav hävs också avtalet med den otrogne som kommer in i vårt land med säkerhet och sedermera bedrar oss.