Förbjudet att bedra kristna

Fråga: Jag arbetar med kopierade datorer som ägs av de kristna och jag arbetar med att kopiera CD-skivor. De kristna tillåter inte att man kopierar datorerna, men vi använder oss av dem för studier.

Svar: Det är inte tillåtet. Det hör till deras rättigheter. Det är inte tillåtet att angripa dem och att ta deras pengar. Det är inte tillåtet att angripa dem och säga att de är kristna. Det är bedrägeri. Det är deras rättighet som vi inte skall ta. Så länge de förbjuder det och det är deras rättighet, angriper vi inte dem och säger att det är kall. Det är inte alls kall. Det fördunklar kallet. Islam förbjuder att man angriper människors egendomar och rättigheter, även om de skulle vara otrogna.