Förbjudet att baktala de bokstavstrogna

Det farliga är att tolka liknande sakfrågor, men ingen större sak att förstå dem bokstavligt. Dock händer det att skolastiker förlöjligar och nedvärderar Ahl-ul-Athar på grund av att de inte tolkar. Det är förvisso fult gjort, ty alla behöver inte forska i frågan. Faktum är att Ahl-ul-Hadîth anser det vara Sunnah att inte forska i den och att den som inte gör det håller sig till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Det är obligatoriskt att tiga och inte tolka om man saknar kunskap om vad tolkningen fordrar. Och den som gör det obligatoriska får inte baktalas och vanäras.

Dessa frågor åligger inte muslimerna att veta, inte heller att de som är okunniga om dem nedvärderas och förlöjligas. Världens bästa folk var ju okunniga om dem. Jag har redan nämnt att Ahl-ul-Athar inte lämnade dessa frågor på grund av dumhet och nedsatt förstånd, de var ju de smarta och klarsynta. Nej, de lämnade dem därför att de ville följa och inte innovera, de ville rätta sig efter de renläriga kaliferna, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde dem att göra.