Förbjuder sig själv makans pengar

Fråga: Om en man säger till sin hustru att han vägrar ta emot hennes pengar eller livnära sig på dem och att de är förbjudna för honom och sedan livnär sig på dem. Vad är han ålagd? Skall han sona?

Svar: Om han sade att de är förbjudna för honom, sonar han för en bruten svordom.