Förbjuden medicinering

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

al-Mughnî (9/423-424)

Det är otillåtet att behandlas med förbjudna preparat eller med preparat som innehåller något förbjudet, däribland sprit som blandas med åsnemjölk och olovliga köttslag. Inte heller är det tillåtet att dricka sprit i medicinskt syfte, ty Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har inte låtit mitt samfunds botemedel finnas i det som Han har förbjudit för det.”