Förbjuden kyss

al-Bukhârî sade:

526 – Qutaybah berättade för oss: Yazîd bin Zuray´ berättade för oss, från Sulaymân at-Taymî, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från Ibn Mas´ûd som berättade att en man kysste en kvinna varefter han gick till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad som hade hänt. Då uppenbarade Allâh:

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

”Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda handlingarna driver bort de dåliga.”1

Mannen sade: ”Allâhs sändebud! Gäller det bara mig?” Han sade: ”Det gäller hela mitt samfund.”

Versen bevisar flera saker däribland att kyssar inte tillhör de grava synderna. Grava synder stryks ju inte bort via de fem bönerna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) krävde att stora synder undviks för att de fem bönerna skall stryka stora synder. Men betyder det att en man inte riskerar att avvika med sin handling? Nej. Kyssarna kan eskalera till ren otukt. Därför är det inte tillåtet att ta lätt på en handling som nämns exempelvis i denna hadîth.

111:114