Förbjuden inkomst

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Ahkâm-ul-Qur’ân, sid. 140-141

Allâh (´azza wa djall) sade:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

de som ivrigt lyssnar till lögner och frossar i förbjudna ting.”1

193 – Yahyâ al-Himmânî berättade för oss: Ibn Fudhayl berättade för oss, från Muhammad bin Ishâq, från Muhammad bin Ibrâhîm, från ´Abdur-Rahmân bin Muhammad: Jag hörde as-Sâib bin Yazîd säga att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Förbjudna ting är tre: slampans inkomst, kopparens anskaffning och hundens pris.”2

194 – ´Alî berättade för oss: Sufyân berättade för oss: från ´Amr, från ´Atâ’, från Su´ayd, Khalîfahs slav: Jag hörde Abû Hurayrah säga:

Hundens pris, slampans inkomst och kopparens anskaffning är förbjudna ting.”

195 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från Ibn Djuraydj: ´Atâ’ underrättade mig, från Su´ayd, Khalîfahs slav, som berättade att Abû Hurayrah sade:

Förbjudna ting är tre: hundens pris, kopparens anskaffning och horans inkomst.”

15:42

2an-Nasâ’î (46666). Se “as-Sahîhah” (2990).