Förbjuden inkomst är lovlig för arvingarna

Fråga: Det fanns en man som handlade med förbjudna varor och samlade på sig en stor egendom. Nu är han död. Får hans arvingar ärva dessa pengar och dela upp dem sinsemellan?

Svar: Om en person har en förbjuden inkomst och dör, så är inkomsten lovlig för arvingarna. Det är den döde som har syndat. Men om arvingarna vet att något av egendomen tillhör en viss individ så måste de lämna tillbaka det till ägaren. Exempel på det är att en person orättvist beslagtar mark från sin granne och dör. Om arvingarna vet detta måste de ge tillbaka den beslagtagna marken till grannen. Ty det är hans egendom. Samma sak gäller stöldgods. Om tjuven dör är det obligatoriskt för arvingarna att lämna tillbaks stöldgodset till dess ägare.