Förbjuden fanatism

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/111)

Huruvida al-Fâtihah måste inledas i Allâhs namn eller inte, har de lärde delade åsikter. Vissa dementerar medan andra bekräftar att Basmalah är en vers i Qur’ânen och ifall det ska läsas eller inte. Böcker har skrivits i ämnet. Trots att ämnet är ingalunda större sak, innehåller flera böcker okunnighet och orättvisa påhopp. Fanatism inom dessa och liknande frågor kännetecknar förbjuden splittring och oenighet, ty motivet är stöd till frågor som splittrar samfundet. I övrigt är det riktigt högt i tak i dessa frågor, men Satan uppmanar till splittring via dem.